Seneste

Finaniseringen er på plads

Gudenåstien, som skal strække sig fra åens udspring ved Tinnet Krat til dens udmunding ved Randers, kan nu færdiggøres.Nordea-fonden har beviget de manglende 15 millioner til formålet, fremgår det af Horsens Folkeblad 23. november 2022.

Stidstemet kommer til at genbruge lange, eksisterende stier. Det gælder f.eks. stien langs Ryvej fra Voervadsbro til Birknæsvej. På andre strækninger skal der anlægges nye stier eller udbygges. Det gælder bl.a. gennem grusgraven, hvor forløbet kommer tættere på åen, end den eksisterende Birknæsvej.

Den kraftige blå linje viser det kommende forløb af Gudenåstien fra Ryvej til Vestbirk.

Arbejdet forventes afsluttet i oktober 2025.

Den seneste projektbeskrivelse er fra november 2021 og kan læses her. Afsnittet om vores område starter på side 14.

 

 

Nyheder

Gudenåstien færdiggøres frem til 2025

24. nov. 2022 11.30

Finaniseringen er på plads

Planlægning af udvikling af landsbyerne i Horsens kommune.

10. nov. 2022 10.27

Horsens kommune har igangsat en proces, der bl.a. skal føre til revision af udviklingsplanerne for…

Information om eventuelle afbrydelser som følge af manglende strøm ("brownouts")

30. okt. 2022 17.09

Strømafbrydelse på grund af mangel på strøm vil også afbryde vandforsyningen

Planer til forbedring af udelivet i Gantrup

2. jun. 2022 15.44

Udelivsgruppen fremlægger sine ideer

Invitation til workshop om Gantrups fremtid

20. feb. 2022 18.27

Workshoppen holdes i forsamlingshuset søndag den 6. marts

Indkaldelse til generalforsamling i Gantrup Vandværk

7. feb. 2022 17.21

Den ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 9. marts kl. 19.00

Gantrup og omegn blev "verdens navle" for en flok unge, der som 1. generation kulturelt frisatte skulle finde deres vej til et etableret voksenliv."

-Skrevet af Peter Smidt

 

Gantrup

8752 Østbirk
Kontakt: Se under Forsamlingshuset/Bestyrelsen

Hjemmesiden: hjemmeside[snabel-A]gantrup.dk