Seneste

Hvad vil vi med Gantrup?

8. mar. 2023 16.36

Horsens kommune efterlyser vores synspunkter om, hvordan Gantrup skal udvikle sig fremover

Der er ingen ønsker om, at Gantrup som landsby skal gennemgå nogen særlig udvikling. Det var i hvert fald den klare holdning blandt de fremmødte i forsamlingshuset, da medarbejdere fra Horsens kommune holdt oplæg om arbejdet med at revurdere de eksisterende afgrænsninger af kommunens landsbyer.

Sidst, der foregik et sådant forløb i kommunen, var i 2011. For Gantrups vedkommende er dette veldokumenteret her på hjemmesiden - søg på "Landsbyafgrænsning".

Kommunens hensigt med at tage emnet op igen, er angiveligt at skabe større udvikling i landsbyerne. I budgetaftalen for 2022 hedder det:

”Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker øgede muligheder for udvikling i landsbyerne, og betragter planlovens bestemmelser om landsbyafgrænsninger for en stor begrænsning i mulighederne for nybyggeri og bosætning i landsbyerne. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal drøfte, om der skal rettes henvendelse til Erhvervsministeriet med en opfordring til, at der i forbindelse med en revision af Planloven sikres bedre muligheder for udvikling af landsbyerne i Horsens Kommune."

Men under debatten efter oplægget stod det klart, at de fremmødte er godt tilfredse med de eksisterende bygrænser. De fandt, at landsbyen er naturligt afgrænset mellem byskiltene af de dale, som byen ligger i. Der er heller ikke ønsker om flere huse inden for byskiltene, da det tværtimod er ønskeligt med åbninger mellem husene, som f.eks. den udsigtslinje i den laveste del af byen, som blev fastlagt i 2001.

Der blev spurgt ind til forskellige muligheder for udbygning, og de to repræsentanter for kommunen, Stine Aggersbøl Apollo og Trine Knorborg Madsen, gav en række eksempler på, hvad der kan og ikke kan lade sig gøre.

Mange spørgsmål kom op under debatten, herunder omkring det netop igangsatte gravearbejde langs Gantrupvej og vedrørende mulighederne for at få gennemført hastighedsdæmpende foranstatninger i byen. Hvad det sidste angår, henviste kommunens repræsentanter til, at trafikudvalget råder over fonde, som vi kan søge om støtte fra.

Se det officielle referat fra mødet her.

Formål og videre forløb fremgår at præsentationen til mødet, som kan ses her.


Nyheder

Hvad vil vi med Gantrup?

8. mar. 2023 16.36

Horsens kommune efterlyser vores synspunkter om, hvordan Gantrup skal udvikle sig fremover

Lynkursus i redigering af hjemmesiden

6. mar. 2023 17.54

Lørdag den 18. marts kl. 14 i forsamlingshuset

Alene i Pakistan

3. mar. 2023 22.01

Agnes Plesner Skårup fortæller 22.marts 2023 kl. 19:00 i Gantrup Forsamlingshus

Vandværket igangsætter ny boring

24. feb. 2023 11.06

Planerne blev godkendt på den ordinære generalforsamling

Videreudvikling af Gantrup

6. feb. 2023 19.03

Planerne til forbedring af udelivet omkring forsamlingshuset kan nu realiseres

Indkaldelse til generalforsamling i vandværket

30. jan. 2023 16.36

Den ordinære generalforsamling afholdes i forsamlingshuset onsdag den 22. februar kl.19:00. Husk…

Gantrup og omegn blev "verdens navle" for en flok unge, der som 1. generation kulturelt frisatte skulle finde deres vej til et etableret voksenliv."

-Skrevet af Peter Smidt

 

Gantrup

8752 Østbirk
Kontakt: Se under Forsamlingshuset/Bestyrelsen

Hjemmesiden: hjemmeside[snabel-A]gantrup.dk