Borgerforeningen er egentlig sammenfaldende med forsamlingshuset, og bestyrelsen er den samme. Men under denne rubrik er der plads til indlæg, der ikke direkte har noget med forsamlingshuset at gøre.

Det gælder f.eks. arbejdet med at formindske risikoen for ulykker som følge af den undertiden for hurtige trafik gennem Gantrupvej, som ikke mindst er til fare for byens børn.
Borgerforeningen har nedsat et udvalg til at arbejde for forbedret trafiksikkerhed i byen. Herom mere i menuen til venstre.