Gantrup den 30.12.2007
Horsens Kommune
Teknik og Miljø - Plan og Vej
Rådhus torvet 4
8700 Horsens
ATT: Ole Helboe Nielsen - Afdelingsingeniør

Opfølgning på:
Journal nummer: 05.13.10 G01
Sags-id: 2007.150-0

Vedrørende tiltag for øget trafiksikkerhed på Gantrupvej, 8752 Østbirk

I forbindelse med henvendelse fra Gantrup borgerforening til Teknisk forvaltning i Gedved Kommune, vedrørende tiltag for øget trafiksikkerhed på Gantrupvej, blev der fra 2. til 9. november 2006 foretaget trafikmåling to steder på Gantrupvej.

Vurderingen fra Gedved kommunes ingeniør i Teknisk forvaltning Gitte Rasmussen lød (23.11.06):

"Da det er tilladt at køre 50 km/t på strækningerne, og der ikke er stor trafikmængde sammenholdt med, at kommunen ikke har registreret uheld på grund af høj hastighed, er det ikke et område som kommunen umiddelbart vil bruge ressourcer på".

Da vi i Gantrup var meget uenige i ovenstående vurdering, rettede vi 18.12.2006 henvendelse til Teknisk forvaltning i Gedved Kommune, hvor vi argumenterede for vores synspunkter til sagen.

Denne henvendelse resulterede i et svar fra afdelingsingeniør Ole Helboe Nielsen i Horsens Kom-mune, der nu havde overtaget sagen, dateret 30.1.2007.
I dette brev nævnes til sidst, at Gantrup i 2007 vil indgå i prioriteringen for fælles trafiksikkerheds-plan for Brædstrup, Gedved og Horsens Kommune samt for det vejnet Horsens Kommune har overtaget fra Vejle Amt.

Vi har i Gantrup i det forløbne år afventet resultatet af ovenstående, og har måttet konstatere, at intet er sket i forbindelse med at øge trafiksikkerheden på Gantrupvej.
I tidligere breve til Teknisk forvaltning i Gedved, har vi argumenteret for, hvorfor vi finder trafik-sikkerheden på Gantrupvej utilstrækkelig. Da vi dog mener, at resultaterne af denne kommunikation hidtil har været utilstrækkelig, vil vi derfor invitere dig eller en af dine kollegaer til Gantrup for at inspicere forholdene, og samtidig tage et møde med udvalget for forbedret trafiksikkerhed i Gantrup om trafiksikkerheden på Gantrupvej.

Det er vores opfattelse, at vi ved et sådant møde bedre vil kunne forklare problematikken vedr. trafiksikkerheden på Gantrupvej, samtidig med at den direkte kommunikation vil skabe mulighed for, at der kan findes en egnet løsning for en forbedret trafiksikkerhed på Gantrupvej.

Vi håber, at du vil tage imod ovennævnte invitation. Henvendelse vedr. tidspunkt for møde kan ske til Jonas Wittrup-Jensen på mail jonasjensen@it.dk eller på telefon 87991008.

Med Venlig Hilsen
Udvalget for forbedret trafiksikkerhed i Gantrup, ved:
Lea Lak Jensen
Rasmus Johansen
Søren Hoff Jessen
Jonas Wittrup-Jensen