Bestyrelse for Gantrup Borgerforening og Forsamlingshus

Per Nyby Pedersen, formand 21 69 92 29
Martin Thrige Andersen  
Stine Hasselholt 30 54 70 85
Niels Valeur, kasserer 25 44 55 88
Aske Krogsgaard, udlejning 30 42 89 07

Per 16. oktober 2023