Vera Mortensens beretning om Gantrup

Vera Mortensen (f. Troelsen) blev født 4. november 1914 og voksede op på Dalagergaard, Kalsmosevej 7. Hun har med sine optegnelser holdt styr på folk og fæ i Gantrup og omegn op gennem det 20. århundrede.

Veras beretning findes her på siden. Den består af tre indledende afsnit nedenfor og en gennemgang af alle gårde og huse i området. De enkelte dele af Veras beretning kan læses hver for sig.

Fra ca. 2007-10 var der en arkiv-gruppe i Gantrup, som bl.a. supplerede Veras fortælleringer med senere oplysninger. Disse er skrevet ind som kommentarer til Veras tekst om de enkelte gårde/huse.

Ønsker du at læse Veras historie i sammenhæng eller printe den, kan den downloades nedenfor (kræver Adobe Acrobat Reader).