Hvor familien var hjemme samlet om arbejdet, det var skønt. Dagen begyndte. Malkning, spande, vask, skæres Roer, maskinen var med haandsving, vi gik med Flagermuslygte. Der blev skaaret Hakkelse til Hestene, der var Hestgang rundt til at trække Tærskeværket, skulde der hentes Græs eller Lucerne blev det høstet med Le, kørt hjem i Kasvogn, i Høst skulde der høstes for rundt, neg blev bundet med haand, ogsaa da Avlæggeren kom, senere Selvbinder og sidst Mejetærskeren. Naar Roer var saaet blev de tyndet og hakket og taget op med Kniv, top samlet til Ensilage, om sommeren stod Køerne tøjret, og flyttes og kobles for at trække hjem til vandtrug, vandet pumpede vi op, fik senere vandkopper til hver baas. Vi havde gerne en stor Tyr, hvortil fremmede kom med deres køer, det var vist fem kroner. Vi havde Grise, Høns, Faar, Ænder, to jyske Heste, kvierne gik ved Gudenaa, hvor vi havde Eng, der var Gangbræt over Aaen den gang. VI havde Baad og Aaleruse. Et aar gravede vi Tørv i et stykke nær Aaen, har prøvet alt.

Jægere2011.jpg

Landbokonen. I mark og stald, hus og have, malke, fodre Høns, ind at fyre i Kakkelovn og Komfur og lave morgenmad med køkkenlampen i haanden. Naar der slagtes, skulde de i Saltkar i Kælderen, noget røget hang paa Loft. Var der vaskedag, blev der fyret i Grukedlen og bære vand til. Lamper og Lygter skulde passes med Olie. Der var hygge naar den blaa Kedel stod og snurrede paa Komfuret. Vi bagte selv alt brød.  Syltede. Det var en lille lettelse, da Henkogning kom. Vi var selvforsynende med meget, Frugt og Bær, Æg og Mælk, Kød. Vi havde gerne en sæk Mel og en sæk Sukker.

Den gang var der Spise- og Kaffegilder. Folk kom mere sammen, sang og var glade, hjalp hinanden. Der kunne fortælles meget. Saa kom Radio, Fjernsyn, Bil og alle de gode hjælpemidler. - Men en barndom paa Landet, fred og Ro, og være med til lidt af alt, hvor ikke timer bliver talt.

Glæden ved at være sammen hele dagen, frydes over Dyrene og markerne. Lønnen 50 Kr. om maaneden, det var jo mere end vore forfædre fik den gang.

Udflugter var tit med Hestevogn, om sommeren. Om vinteren var der Snerydning. Det var en pligt. Det fik de intet for. Da var det tunge klampede Træskostøvler. Saa dagen kunne godt være lang. Vi havde den samme Post i 30 aar, og Mælkkusken kørte lige saa længe. De var flinke til at tage bud med, naar man tænker paa priserne dengang og det jag nu, hvor alt skal naaes. Vejene varede det længe inden de fik asfalteret. De var stenede. Alt er jævnet for os med tiden.

Indlæser Samtale