Nyheder


Kjørmesgilde

19. dec. 2022 15.31

Borgerforeningen inviterer til Kjørmesgilde 4. februar 2023

Gudenåstien færdiggøres frem til 2025

24. nov. 2022 11.30

Finaniseringen er på plads

Planlægning af udvikling af landsbyerne i Horsens kommune.

10. nov. 2022 10.27

Horsens kommune har igangsat en proces, der bl.a. skal føre til revision af udviklingsplanerne for kommunens landsbyer, herunder Gantrup

Information om eventuelle afbrydelser som følge af manglende strøm ("brownouts")

30. okt. 2022 17.09

Strømafbrydelse på grund af mangel på strøm vil også afbryde vandforsyningen

Planer til forbedring af udelivet i Gantrup

2. jun. 2022 15.44

Udelivsgruppen fremlægger sine ideer

Invitation til workshop om Gantrups fremtid

20. feb. 2022 18.27

Workshoppen holdes i forsamlingshuset søndag den 6. marts

Indkaldelse til generalforsamling i Gantrup Vandværk

7. feb. 2022 17.21

Den ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 9. marts kl. 19.00

Jagtrejseforedrag i Gantrup forsamlingshus

7. feb. 2022 15.53

Joakim Pedersen fra Limpopo Travel og Diana jagtrejser, holder foredrag om jagt i forskellige lande

Kjørmesgilde vender tilbage

7. feb. 2022 15.34

Efter to års Coronanedlukning inviterer borgerforeningen til Kjørmesgilde i Gantrup forsamlingshus

Hjertestarter i Gantrup

15. dec. 2021 20.41

Forsamlingshusets facade prydes nu af en nyindkøbt hjertestarter

Arkæologiske udgravninger i og omkring Gantrup/Østbirk

19. okt. 2021 14.20

Foredrag med Per Borup om Gantrup og omegns arkæologiske fortid

Inspiration til Fremtidens Landsby

7. okt. 2021 11.44

Borgerforeningen inviterer til møde om den historie, som Gantrup er en del af - fra vikingetid til klostergods, krongods og til selveje

Fokus på historien og fremtiden

23. sep. 2021 08.17

Kommende arrangementer i Gantrup Forsamlingshus

Historisk byvandring i Gantrup

24. aug. 2021 11.10

Arrangeres af Egnshistorisk Forening i den tidligere Gedved Kommune

Arbejdsdag på stien

11. apr. 2021 12.59

Østbirk avis dækkede arbejdet med at forbedre Gantrup cykel- og gangsti 26.-28. marts

Frivillige søges

20. mar. 2021 18.25

Til pålægning af grus på Gantrups stampesti fra fredag den 26. marts til søndag 28. marts.

Info om badesøen

13. mar. 2021 12.54

Toilethus ved badesøen er indviet og udstyret med infoplancher

Gantrup får midler til udviklingsinitiativer

11. mar. 2021 21.45

Gantrup får del i 400.000 som Horsens kommune har afsat i en udviklingspulje for landsbyerne

Penge til vores cykel- og gangsti

11. mar. 2021 20.48

Landsbyrådet har bevilget penge til vedligeholdelse

Fokus på forsyningssikkerhed

3. mar. 2021 10.53

Gantrup vandværk har holdt generalforsamling, hvor muligheder for sikring af vandforsyningen blev drøftet

Horsens Sund By inviterer til online café

26. feb. 2021 07.52

Horsens Sund By inviterer til online café 3. marts om gåture i g(l)emte naturperler i Horsens Kommune

Indkaldelse til generalforsamling i vandværket

7. feb. 2021 13.40

Vandværkets årlige generalforsamling afholdes tirsdag den 2. marts kl. 19.30 via Teams

Vi opdaterer vandværket

8. dec. 2020 18.47

Mulige driftsforstyrrelser i vandforsyningen de næste to torsdage

Har vi rent drikkevand i Gantrup?

2. nov. 2020 13.12

Nu foreligger resultatet af seneste analyse af vandkvaliteten fra Gantrup Vandværk

Investeringer og højere kontingent

18. okt. 2020 11.46

Borgerforeningen kom gennem regnskabsåret med lille overskud trods investeringer og corona-stilstand i udlejningen, men kontingentet stiger