Kommunens plan for Gantrup vedtaget

Skrevet af Allan B. Christensen - 2013-06-03 12:06:00

Byrådet i Horsens vedtog sidst i maj et revideret forslag til såkaldt “Landsbyafgrænsning”. Heri fastlægges rammerne for den fremtidige udvikling i kommunens landsbyer, herunder Gantrup.

I forhold til det oprindelige forslag (se “Kommunen planlægger Gantrup” nedenfor) er der en enkelt væsentlig forbedring, idet man har opgivet planerne om at tillade storparceller syd for Gantrup. Ellers er det småt med indrømmelser i forhold til den kritik, beboerne i Gantrup sendte til kommunen i en fælles henvendelse sidste efterår.

En af de vigtigste forbedringer i den vedtagne plan står dog ikke i selve afsnittet om Gantrup, men er mere generelt. Teknik og Miljøudvalget, som har stået for udarbejdelsen af planen, bemærker om indsigelserne fra Gantrup:

“Krav til bebyggelse og placering er modereret til, at der foretages en konkret helhedsvurdering om indpasning i landsbyens æstetiske, arkitektoniske og kulturhistoriske værdi.”

Den samem hensigtserklæring er af udvalget brugt igen og igen som afværgeformel i de tilfælde, hvor der er rejst kritik af, at udbygningsplaner kunne gå ud over udsigt, miljø eller lignende. I Gantrups tilfælde er formuleringen benyttet som begrundelse for ikke at blokere fuldstændig for byggeri i den tværgående dal i Gantrup. I planen hedder det:

“Den meget markante østvest gående grønne kile/slugt - der adskiller den nordlige del af Gantrup fra den sydlige - skal friholdes for bebyggelse, der hindrer eller forringer den landskabelige udsigt i området.”

Her havde vi ønsket en skærpet formulering, der slet og ret krævede slugten friholdt for bebyggelse. Det ville overflødiggøre enhver diskussion om, hvorvidt et eventuel bebyggelse i slugten nu også forringer udsigten. Det vil den utvivlsomt gøre. Men forhåbentlig kommer ingen på den tanke at placere huse i slugten...

Den samlede beskrivelse af Gantrup i kommunens plan kan læse her, og planen som helhed findes her.


Share:

Indlæser Samtale

Seneste Nyheder

Indbydelse til Arbejdsdag i Forsamlingshuset den 29.4.2023 kl.8:30

Nu er det tid for den årlige arbejdsdag i Forsamlingshuset 😊

Hvad vil vi med Gantrup?

Horsens kommune efterlyser vores synspunkter om, hvordan Gantrup skal…

Lynkursus i redigering af hjemmesiden

Lørdag den 18. marts kl. 14 i forsamlingshuset

Alene i Pakistan

Agnes Plesner Skårup fortæller 22.marts 2023 kl. 19:00 i Gantrup…

Vandværket igangsætter ny boring

Planerne blev godkendt på den ordinære generalforsamling