Vandværket igangsætter ny boring

Skrevet af Allan B. Christensen - 2023-02-24 11:06:09

Planerne blev godkendt på den ordinære generalforsamling

En velbesøgt generalforsamling i Gantrup vandværk, som blev afholdt 22. februar, godkendte bestyrelsens forslag om at etablere en ekstra vandboring. Den eksisterende vandbording er 27 år gammel, og da den forventede levetid på en boring er omkring 30 år, har bestyrelsen fundet det tilrådeligt at etablere en vandboring mere nu.

Lisbeth og Henrik Schmidt har velvilligt givet tilladelse til, at boringen etableres på deres grund, skråt over for vandværksbygningen, som det fremgår af kortet.

Arbejdet forventes igangsat i løbet af marts, og hvis alt går vel, og vandet viser sig at være af samme gode kvalitet som den eksisterende boring, kan indvindingen igangsættes omkring 1. juni.

Planen er, at de to boringer skal køre i vekseldrift, så der kommer til at ske en opblanding af vandet fra de to kilder.

Læs mere i referat fra generalforsamlingen og årsrapporten.

 


Share:

Indlæser Samtale

Seneste Nyheder

Årets petanque-mester

Jan Rask vandt i forbindelse med sommerfesten 2023 titlen som årets…

Rent vand fra undergrunden

Den nye vandboring lever op til forventningerne

Indbydelse til Arbejdsdag i Forsamlingshuset den 29.4.2023 kl.8:30

Nu er det tid for den årlige arbejdsdag i Forsamlingshuset 😊

Hvad vil vi med Gantrup?

Horsens kommune efterlyser vores synspunkter om, hvordan Gantrup skal…

Lynkursus i redigering af hjemmesiden

Lørdag den 18. marts kl. 14 i forsamlingshuset