Ledningsoversigt i LER 2.0

Oversigt over vandledninger tilhørende Gantrup Vandværk findes i det offentlige ledningsregister (LER 2.0). Klik på linket nedenfor og zoom ind på vores område. Klik derefter på "Vis mine ledningsdata".

Siden viser også, hvilke entreprenører m.v. der har anmodet om oplysniger om ledningsføringen i bestemte områder.

Oversigt over Gantrup Vandværks ledningsnet