Gantrupvej 1

Skrevet af Vera Mortensen

Dér var Katrine og Kresten Hansen i mange aar. Ingen børn. De byggede hus i Voerladegaard til deres alderdom. Hun døde først, han i 1969, og gaarden blev solgt til Kirstine og Peter Kaastrup Møller med tre piger, Marna, Erna, Nansy. Efter deres virke der købte de hus i Lundum, hin døde i 1982, han kom til Tamdrup hvilehjem til sidst. Efter dem kom Børge Antonsen, ungkarl, dygtig og godt begavet, havde været i Amerika, viste billeder derfra, har bil og en pæn besætning - men for tidlig blev det galt med hovedet og han kom saa paa Birkebo til sin død.


Share:

Indlæser Samtale

Seneste Nyheder

Indbydelse til sommerfest 2019

Den årlige byfest finder afholdes i år den 7. september

Invitation til kjørmesgilde

Festen holdes i år 23. februar

Eftersyn af brandhaner i Gantrup

Risiko for misfarvning af drikkevandet i uge 45

Arbejdsdag i cykelgruppen

Stigruppen inviterer til en kort arbejdsdag på cykelstien

Fokus på at fortsætte det høje aktivitetsniveau

Fint fremmøde til borgerforeningens generalforsamling