Vi har lige afholdt mødet med Ole Helboe Nielsen fra Teknik og Miljø, som jeg føler gik ganske fornuftigt, i det at vi fik præsenteret både Gantrupvej og Ryvejen og diskuteret problematikkerne ved begge veje samt mulighederne for forbedringer.

Fremmødte var: afdelingsingeniør Ole Helboe Nielsen fra Horsens Kommune´s Teknik og Miljø , Rasmus, Martin, Finn og undertegnede

Referat:

Gantrupvej

Efter besigtigelse og drøftelse af forholdende på Gantrupvej, foreslog Ole Helboe Nielsen, at en egnet løsning kunne være at opstille skilte med 40 km/t for anbefalet hastighed, kombineret med 40 eller 50 km/t vejbump placeret med 150- 250 m afstand. Pga. Af skolebussen kan 40 km/t vejbump kun opstilles hvor denne i forvejen stopper for af hente/aflevere børn. Vejbumpene skal i givet fald begynde ved nr. 3 (Rasmus & Tina) og slutte ved nr. 25.

De tilstedeværende fra Gantrup tilkendegav enighed med at ovennævnte løsning kunne bidrage til øget sikkerhed på Gantrupvej.
 
Ole Helboe Nielsen fastslog desuden at Gantrupvej klassificeres som en trafikvej og ikke som boligvej med dertilhørende egenfinansiering.
 
Ryvejen

Efter besigtigelse og drøftelse af forholdende på Ryvej fra Gantrupvej og ned til Kongevej, foreslog Ole Helboe Nielsen at en løsning til forbedring af trafiksikkerheden for gående og cyklende trafikkanter kunne være at opføre en kombineret gang og cykelsti på den østlige side af Ryvejen, der således forbinder Gantrup med den eksisterende cykelsti ind mod Østbirk. De tilstedeværende fra Gantrup tilkendegav enighed med at ovennævnte løsning vil bidrage til øget sikkerhed på Ryvej.
 

Ole Helboe Nielsen understregede dog at udfaldet af begge ovenstående forslag, dels afhænger af hvorledes udvalget for trafik og Miljø (formand Jytte Holm) beslutter at allokere de eksisterende midler, og dels af hvorledes disse midler senere prioriteres anvendt.

 
Det korte af det lange er, at vi i Gantrup nu har fremlagt vores ønsker for forbedring af trafik sikkerheden, dels på selve Gantrupvej (vha. skilte & vejbump) og dels på Ryvej (vha. kombineret gang & cykelsti imellem Gantrup og Kongevej) til Horsens Kommune Teknik og Miljø. Disse ønsker er blevet hørt af Ole Helboe Nielsen og vil blive medtaget i Teknik og Miljøudvalgets overvejelser om placering og prioritering af deres aktiviteter. Dette forventes afgjort en gang i efteråret 2008.
 
Med venlig Hilsen
 
Jonas