Gantrupvej 14

Skrevet af Vera Mortensen

Dér var i mange aar Niels Hansen. Han var ugift, havde faaet den højre haand af i et Tærskeværk. Han passede sit, selv marken, med en Hest, Klaus, og tre Køer og lidt Grise. Han havde en Husbestyrerinde, Marie Andersen, i nogle aar. Der var vel ni tønder land. De blev solgt, da Niels døde i 1962, og udhuset blev solgt. Lille Marie købte stuehuset for ti tusind. Hun var der til sin død i 1984, og saa købte Ove Frandsen, der er Blomsterarkitekt. Stedet trænger til at rettes op. Hun magtede ikke, skønt hun gjorde meget ved det efter Niels.


Share:

Indlæser Samtale

Seneste Nyheder

Indbydelse til sommerfest 2019

Den årlige byfest finder afholdes i år den 7. september

Invitation til kjørmesgilde

Festen holdes i år 23. februar

Eftersyn af brandhaner i Gantrup

Risiko for misfarvning af drikkevandet i uge 45

Arbejdsdag i cykelgruppen

Stigruppen inviterer til en kort arbejdsdag på cykelstien

Fokus på at fortsætte det høje aktivitetsniveau

Fint fremmøde til borgerforeningens generalforsamling