Fokus på at fortsætte det høje aktivitetsniveau

Skrevet af Allan - 2018-09-09 16:11:32

Der var fin tilslutning til den kombinerede fællesspisning og generalforsamling i Gantrup borgerforening, som lidt utraditionelt blev afholdt en fredag aften, den 7. september.

Gantrups status som Tryg Landsby i 2017 afspejlede sig i bestyrelsens lange liste over aktiviteter i det forgangne år, som bl.a. omfattede

 • En håndfuld fællesspisningsaftener
 • Kjørmesgilde
 • Foredrag om Siriuspatruljen
 • Foredrag med Jørgen Skoubo Møller
 • Pølsemager arrangement
 • Fuglekassebygning for børn
 • Sankt Hans arrangement
 • Sommerfest
 • Halvtag i gårdhaven
 • Internet, projektor og lydanlæg
 • Ny hjemmeside
 • Etableringen af gang- og cykelsti der forbinder Gantrup med Østbirk
 • Deltagelse i ”Landsbyrådet” og ”Forsamlingshuse i Horsens”

Der var mange roser til bestyrelsen for de mange aktiviteter. der var da også stoor fokus på at opretholde det høje aktivitetsniveau. Bestyrelsen have stillet forslag om at nedsætte en række arbejdsgrupper til at videreføre arbejdet. F.eks. blev er etableret en gruppe, som påtager sig at vedligeholde den nyetablerede cykel- og gangsti mellem Gantrup og Østbirk. Følgende grupper blev etableret:

Overdækket terrasse - et resutat af de mange aktiviteter i 2017-18Kjørmesgilde

Tovholdere: Rasmus Johansen og Rasmus Jensen. Deltagere: Jan Rask,…

 • Vejbump på Gantrupvej

Tovholder: Per Nyby Pedersen, deltagere: Jonas Wittrup-Jensen,…

 • Opdatering og vedligeholdelse af cykel- & gangsti

Tovholder: Jonas Wittrup-Jensen. Deltagere: Rasmus Johansen, Allan B. Christensen, Niels Valeur, Allan Buhl Hansen, Jan Rask, Sønke & Janne Møller

 • Udeliv

Denne gruppe kan evt. se på udendørsudstyr til forsamlingshuset og skoven, såsom bænke/borde, legeredskaber, shelter etc. Men kunne også omfatte natur ture mm. Vi mangler en tovholder og deltagere til denne gruppe…

 • Foredrag og ture

Denne gruppe har til formål at formål at arrangere foredrag og evt. ture i forsamlingshuset / borgerforeningens regi.  Vi mangler en tovholder og deltagere til denne gruppe…

 • Sommerfest næste år

Tovholdere: Janne Møller & Hannibal Andersen. Deltagere: Vi mangler deltagere til denne gruppe…

Det høje aktivitetsniveau har et solidt økonimisk fundament. Borgerforeningen kom ud af sidste år med et overskud på knap 35.000 kr. og samlet er der tale om overskud på mere end 150.000 over de sidst 5 år. Der var genvalg til alle, der var på valg.

Referat og regnskab kan downloades under Borgerforeningen.

 


Share:

Indlæser Samtale

Seneste Nyheder

Sankt Hans i strålende solskin

og uden hekseafbrænding

Jonas Wittrup ny formand i vandværket

Martin Scharling bliver driftsansvarlig

Vandværkets generalforsamling bliver afholdt som skype møde

På grund af corona-risikoen holdes generalforsamlingen onsdag den 18.…

25.000 kilometer alene Australien rundt på motorcykel

Invitation til foredrag i Gantrup Forsamlingshus

Kjørmesgilde 1. februar 2020

Stegt flæsk og vildtgevinster i udsigt