Indkaldelse til generalforsamling i vandværket

Skrevet af Allan - 2021-02-07 13:40:33

Hermed indkaldes til generalforsamling for Gantrup Vandværk tirsdag den 2.  marts kl. 19.30. På grund af corona-situationen afholdes mødet virtuelt - se nedenfor.

Dagsorden jf. vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

6. Valg af revisorer

7. Behandling af indkomne forslag

8. Eventuelt

Teams link til indkaldelse til Generalforsamling

Microsoft Teams-møde

Deltag på din computer eller via mobilapp

Klik her for at deltage i mødet


Share:

Indlæser Samtale

Seneste Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling i vandværket

Vandværkets årlige generalforsamling afholdes tirsdag den 2. marts kl.…

Vi opdaterer vandværket

Mulige driftsforstyrrelser i vandforsyningen de næste to torsdage

Har vi rent drikkevand i Gantrup?

Nu foreligger resultatet af seneste analyse af vandkvaliteten fra…

Investeringer og højere kontingent

Borgerforeningen kom gennem regnskabsåret med lille overskud trods…

Borgerforeningen i dialog med kommunen om trafiksikkerheden i Gantrup

Der er grønt lys fra kommunen til vejbump el.lign. ... hvis vi selv…