Videreudvikling af Gantrup

Skrevet af Allan B. Christensen - 2023-02-06 19:03:10

Planerne til forbedring af udelivet omkring forsamlingshuset kan nu realiseres

På strategiseminaret i 2021 nedsatte vi bl.a. en gruppe der skulle se på mulighederne for at udnytte arealerne bag forsamlingshuset. Den så kaldte udegruppe blev nedsat under ledelse af Finn.

De har nu søgt penge til 2 projekter og fået en ganske betydelig beløb bevilget af Horsens Kommune og Landsbyrådet.

Petanquebanen

Fra Landsbyrådet har vi fået penge til forbedring af  vores  Petanque bane . Vi har tidligere renoveret en ældre bålhytte i forbindelse med banen med nyt tag.

For at forbedre forholdene har vi fået penge  til 2 bænke , etablering af  lys i form af 2 lamper samt forbedring af bålhytten med en aftræksskorsten i midten af denne. Det bliver rigtig godt

Udeområder bag forsamlingshuset.

Fra Horsens Kommune har vi fået et betydeligt beløb til området. Udeaktivitetsområdet i Gantrup skal fungere som fælles mødested til gavn for både byens beboere og besøgende udefra. Vi skal bruge området til  fælles arrangementer  spis-sammen-aftener med mad over bål, overnatning sammen med børnene (eller manden), fredagshyggemøder etc. Det nye udeområde vil forhåbentlig skabe helt nye muligheder for aktiviteter og gøre byen endnu mere attraktiv for potentielle tilflyttere.

Det færdige udeområde kan ses på den vedlagte skitse. Det vil bestå af:

  • Et shelter beklædt med naturbrædder og Sedum tag med indbygget bord og fluenet (Se vedlagte skitse)
  • Genbrug af den  gammel bålhytte , som skal have nyt tag
  • En bålplads og aktivitetsområde
  • Et muldtoilet
  • Et udekøkken med vask og skab med udlån af båludstyr (gryder, pander mv.). Udekøkkenet er placeret i umiddelbar nærhed af Gantrup Forsamlingshus pga. vand- og afløbsforhold.
  • En simpel overdækning til brænde
  • ”Booking/reservations-app” a la den Underup Borgerforening har
  • Informationstavler om området .

 

Udegruppen vil igangsætte arbejdet i løbet af foråret . Gruppen består af Finn(nr.4), Georg nr 26, jens (nr 25), Martin (nr 6), Janne (Ryvej). Kunne du tænke dig at hjælpe så send en SMS til Finn på 20602911

Planskitsen kan downloades her.


Share:

Indlæser Samtale

Seneste Nyheder

Årets petanque-mester

Jan Rask vandt i forbindelse med sommerfesten 2023 titlen som årets…

Rent vand fra undergrunden

Den nye vandboring lever op til forventningerne

Indbydelse til Arbejdsdag i Forsamlingshuset den 29.4.2023 kl.8:30

Nu er det tid for den årlige arbejdsdag i Forsamlingshuset 😊

Hvad vil vi med Gantrup?

Horsens kommune efterlyser vores synspunkter om, hvordan Gantrup skal…

Lynkursus i redigering af hjemmesiden

Lørdag den 18. marts kl. 14 i forsamlingshuset