Gantrupvej 15

Skrevet af Vera Mortensen

Dér siges at have været en skole men før min tid, men Erna og Niels Olding og en datter Henny var der længe. Hun syede og han kørte Bil. Senere byggede de selv hus ved Landevejen. Hun laa en morgen og var død i sin seng, det var i 1981. Niels kom paa hjemmet Birkebo i Østbirk til sidst i 1982. De hviler i Østbirk. Henny bor i Horsens, har to piger, er Damefrisør. Saa kom der en Handelsmand, der byggede det hele om, godt i stand. Før ham var nu nordmanden Ole Korsmo. Han havde været bestyrer for Sofie Nielsen i mange aar, til sidst lidt handelsmand. Han kom paa Toftegaarden i Sdr. Vissing, og i huset i Gantrup bor nu Alex Lund Nielsen, som jeg ikke kender nu.


Share:

Indlæser Samtale

Seneste Nyheder

Indbydelse til sommerfest 2019

Den årlige byfest finder afholdes i år den 7. september

Invitation til kjørmesgilde

Festen holdes i år 23. februar

Eftersyn af brandhaner i Gantrup

Risiko for misfarvning af drikkevandet i uge 45

Arbejdsdag i cykelgruppen

Stigruppen inviterer til en kort arbejdsdag på cykelstien

Fokus på at fortsætte det høje aktivitetsniveau

Fint fremmøde til borgerforeningens generalforsamling