Møldrup Skole

Skrevet af Vera Mortensen

Dér var Lærer A. Rasmussen i 45 aar. Hans kone, Sine, lærte os at sy. Mange pæne ting var lagt frem til Eksamen. Da kom præst og fire mænd. Vi var i det fine tøj, og slik var med den dag. Sine holdt Gymnastik med os ude i sandet. Der var ribbe og bom ude. Ude ved Vandpumpen hang et krus til at drikke af. Der var gammeldags VC med træbræt. Vi havde Træsko på, gummistøvler fandtes ikke, Træskostøvler om vinteren. De klampede godt. Der var tit halm i dem. Mor varmede vores Træsko med gløder, før vi skulle af sted til skole. Om vinteren var der fyret i den store Kakkelovn. Der kunne vi tørre vort tøj. Rasmussen stod foran Katederet og bad Fadervor, og vi sang de gamle salmer der blev lært, [de] glemmes ikke.


Vi skrev med pen og blæk. Han havde en spytbak staaende ved sin side. Han holdt i 1935. Han kunne godt se stolt ud, når han til Juletræsfest i Gantrup gik forrest med alle de børn og sang. Selv havde de fem børn. Der har været flere Lærere siden, sidst Lærer Nielsen, da skolen blev nedlagt i 1957 og børnene flyttet til Voerladegaard Centralskole 1-12-1957.

Dér kørte skolebus. Nu er den gamle skolesti groet til, og kirkestien fra Gantrup, der gik tværs over Krogs marker, bruges ikke mere. Da Pastor Balslev var der, gik der Kirkebil en gang om maaneden, og han kom i Forsamlingshuset, hvor han talte og vi sang. Balslev tog afsked 21-10-69. Han døde 29-3-1979, hans kone i 1965. Nu er præsten Britta Widmann for Sdr. Vissing og Voerladegaard.


Share:

Indlæser Samtale

Seneste Nyheder

Vandværkets generalforsamling bliver afholdt som skype møde

På grund af corona-risikoen holdes generalforsamlingen onsdag den 18.…

25.000 kilometer alene Australien rundt på motorcykel

Invitation til foredrag i Gantrup Forsamlingshus

Kjørmesgilde 1. februar 2020

Stegt flæsk og vildtgevinster i udsigt

Friske kræfter i bestyrelsen

To kvinder gik ud og to andre kom ind, da borgerforeningen holdt den…

Landsbyrådet får Sund By prisen

Gantrup kan som medlem af Landsbyrådet tage en del af æren for, at…