Friske kræfter i bestyrelsen

Skrevet af Allan - 2019-10-05 18:54:40

Der var pænt stort fremmøde, da borgerforeningen holdt generalforamling 26. september. Per Nyby fortalte i sin beretning om en række initiativer fra året, der gik, bl.a. det fast tilbageevendende kjørmesgilde, flere spis-sammen-arrangementer og en sommerfest, der er på vej til at blive en tradition.

Kassereren, Lea Lak Jensen, fremlagde et regnskab, der viste en overskud på knap 37.000 kr. Vi skal helt tilbage til 2010 for at finde et underskud!

I år var to af de fem bestyrelsesmedlemmer på valg, og de ønskede ikke genvalg. Der var blomster til de to Lea, der siden 2002 har stået for udlejning af forsamlingshuset og været kasserer siden 2006, og Sanne Jensen, der har været bestyrelsens sekretær siden 2013.

De to ledige poster blev besat med Annette Stenholt Espersen og Irene Stadagaard. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Annette som ansvarlig for udlejning, Niels Valeur som kasserer, og Irene som tovholder på foredrag o.l.Pernyby fortsætter som formand.

Referat og regnskab kan læses her.